Hipoteke u Turskoj – sve što trebate znati

Krediti su ključni za kupovinu nekretnina u Turskoj, omogućujući sticanje nekretnina putem kredita uz zalog nekretnine za vraćanje duga. Različite vrstekredita su dostupne, uključujući konvencionalne, sa fiksnom ili promenjivom kamatnom stopom.

Važno je pažljivo istražiti i razumeti svaku opciju, jer hipoteke mogu varirati po dužini, uslovima otplate, kamatnim stopama i troškovima obrade, u zavisnosti od banke ili finansijske institucije.

Osnovne informacije o kreditiranju

Valuta u kojoj se kredit odobrava može biti dolar ili evro. Maksimalni rok za otplatu kredita je 10 godina, sa mesečnom kamatnom stopom koja se kreće između 1,15% i 1,25%, zavisno od dužine kreditnog perioda.

Uslovi kreditiranja

Kredit se može odobriti za nekretnine koje su potpuno završene ili su završene do 90%. Maksimalna suma kredita može dostići do 50% procenjene vrednosti objekta za osobe koje ne poseduju nekretninu na teritoriji Republike Turske. Ako kreditni podnosilac ili članovi njegove porodice (supružnik i deca do 18 godina) poseduju nekretninu u Turskoj, iznos kredita će biti niži. Kreditni podnosilac ne sme biti stariji od 71 godine na dan konačne otplate kredita.

Potrebna dokumentacija

Zahtevani dokumenti uključuju:

  • Međunarodni pasoš

  • Potvrda o zaradi za poslednja tri meseca sa notarski overenim prevodom na turski jezik

  • Dokaz o adresi prebivališta (računi za komunalne usluge, kopija stranice sa registracijom u pasošu itd.), prevedeni na turski jezik

  • Poreski identifikacioni broj u Turskoj

  • Kopija sertifikata o vlasništvu nad kupljenom nekretninom

  • Turski telefonski broj za SMS obaveštenja od banke

Dodatni dokumenti za oženjene/zamoljene osobe uključuju pasoše supružnika i dece do 18 godina, potvrdu o braku i sastavu porodice prevedene na turski, potvrdu o zaradi supružnika za poslednja tri meseca sa notarskim overom i pismeno odobrenje supružnika uz obavezno prisustvo.

Troškovi i procedure

Godišnji troškovi osiguranja iznose oko 750 evra, a ukupni troškovi za obradu kredita, uključujući administrativne takse i procenu vrednosti nekretnine, iznose oko 1250 evra plus 0,5% od iznosa kredita. Procedura uključuje odabir nekretnine, otvaranje bankovnog računa, prikupljanje i podnošenje dokumentacije, odobrenje zahteva od strane banke, dogovor uslova kredita i potpisivanje ugovora o kreditu, kao i registracija vlasništva i osiguranja.

Zaključak

Informacije su date u svrhu upoznavanja i ne predstavljaju javnu ponudu. Za detaljnije informacije, potencijalni kupci treba da se konsultuju sa stručnjacima, kako bi se upoznali sa svim detaljima i uslovima kreditiranja nekretnina u Turskoj.


Na sve vesti
Brz izbor nekretnina
Zakažite konsultacije sa iskusnim menadžerima koji će vam pomoći da uštedite ne samo novac, već i vreme.
Projekti Stay Property
Gradimo više od 20 godina. Ostavite zahtev i poslaćemo vam cenovnik