Pravila za dobijanje turskog državljanstva ulaganjem

Ankara je od početka 2023. godine otvorila vrata stranim investitorima omogućavajući im da steknu tursko državljanstvo putem ulaganja u turske nekretnine. Ovo je značajna promena u politici državljanstva, a ključni uslov je investicija u nekretnine vredne najmanje 450 hiljada dolara. Međutim, kako bi zadržali državljanstvo, vlasnici nekretnina su dužni da nekretnine ne prodaju najmanje tri godine od dana sticanja turskog državljanstva.

Troškovi kupovine

Prilikom investiranja u turske nekretnine kako biste stekli tursko državljanstvo, morate biti svesni različitih troškova koji su povezani sa ovim procesom. Ključni faktor ovde je vrednost nekretnine koju ulažete. Da biste ispunili osnovni uslov za sticanje turskog državljanstva, vrednost nekretnine mora biti najmanje 450 hiljada dolara.

Ovi troškovi uključuju:

  1. Cena nekretnine. Ovo je osnovni trošak – vrednost nekretnine koju ulažete. Ovaj iznos će varirati u zavisnosti od lokacije i vrste nekretnine koju birate. Važno je pažljivo odabrati nekretninu koja odgovara vašim potrebama i budžetu.

  2. Takse i porezi. Prilikom kupovine nekretnine u Turskoj, moraćete da platite određene takse i poreze. Ovo može uključivati porez na promet nepokretnosti, porez na dodatu vrednost (PDV), i druge takse koje mogu varirati u zavisnosti od regiona.

  3. Troškovi agenta i posrednika. Ako koristite usluge nekretninskih agenata ili posrednika pri kupovini, moraćete platiti njihove provizije, koje se obično izračunavaju kao određeni procenat od vrednosti nekretnine.

  4. Pravne usluge. Savetuje se da angažujete pravnu pomoć prilikom kupovine nekretnine kako biste bili sigurni da su svi pravni dokumenti ispravni. Ovo takođe podrazumeva dodatne troškove za usluge advokata.

  5. Troškovi registracije nekretnine. Registrovanje nekretnine na vaše ime takođe uključuje određene administrativne takse i troškove.

  6. Održavanje nekretnine. Nakon kupovine nekretnine, treba uzeti u obzir redovne troškove održavanja, kao što su komunalije, porezi na imovinu, električna energija, voda, i druge takse.

  7. Troškovi kreditiranja (opcionalno). Ako planirate da finansirate deo investicije putem kredita, treba uzeti u obzir i troškove kamata i bankarske naknade.

Važno je da budete temeljito informisani o svim ovim troškovima i da pažljivo planirate svoju investiciju. Pravilno razumevanje i upravljanje troškovima igra ključnu ulogu u procesu sticanja turskog državljanstva putem ulaganja u nekretnine.

Ograničenja za kupce

Iako sticanje turskog državljanstva putem ulaganja u nekretnine nudi atraktivne mogućnosti stranim investitorima, postoje određena ograničenja i uslovi kojih morate biti svesni pre nego što se upustite u ovaj proces.

Minimalni iznos ulaganja. Osnovni uslov za sticanje turskog državljanstva je da investirate najmanje 450 hiljada dolara u turske nekretnine. Ovaj iznos se odnosi na vrednost nekretnina, a može uključivati cenu nekretnine, takse, poreze, provizije i druge povezane troškove.

Zadržavanje imovine. Jedno od glavnih ograničenja je da investitor ne sme prodavati investiranu nekretninu najmanje tri godine nakon što stekne tursko državljanstvo. Ovo znači da se nekretnina mora zadržati u vlasništvu investitora u tom periodu. Prodaja nekretnine pre isteka ovog roka može rezultirati gubitkom stečenog državljanstva.

Regioni i uslovi. Ograničenja i uslovi mogu varirati zavisno o regionu u Turskoj. Određene oblasti ili gradovi mogu imati dodatne zahteve za strane investitore. Stoga je važno detaljno proučiti specifične uslove u regionu u koji planirate da investirate.

Potrebna dokumentacija. Osim finansijskih ograničenja, potrebno je dostaviti određenu dokumentaciju kako biste dokazali vašu investiciju i ispunili zakonske zahteve. Ovo uključuje dokaze o ulaganju, dokumentaciju o nekretnini, kopije pasoša i vize, i potrebne administrativne dokumente.

Društveni i kulturni uslovi. Iako ovo možda ne predstavlja zakonsko ograničenje, turske vlasti takođe mogu uzeti u obzir društvene i kulturne faktore prilikom procene zahteva za državljanstvo. Investitori se očekuje da se integrišu u tursko društvo, poštuju lokalnu kulturu i tradiciju, te da doprinose zajednici.

Ovi su ključni faktori koji čine ograničenja za kupce koji žele da steknu tursko državljanstvo ulaganjem u nekretnine. Važno je pažljivo proučiti sve uslove i obaveze kako biste bili sigurni da ispunjavate sve zahteve i razumeli proces. Osim toga, konsultacija sa stručnjacima za nekretnine i pravnicima može biti od pomoći kako biste se osigurali da svi uslovi budu ispunjeni tokom ovog procesa.

Potrebna dokumenta

Kako biste stekli tursko državljanstvo putem ulaganja u nekretnine, potrebno je prikupiti i podneti određenu dokumentaciju koja dokazuje vašu investiciju i ispunjava zakonske zahteve. Evo ključnih dokumenata koje trebate pripremiti:

Dokaz o uloženom kapitalu. Ključni dokument je dokaz o investiranju u turske nekretnine u vrednosti od najmanje 450 hiljada dolara. Ovo može biti potvrda od banke ili drugog finansijskog instituta koja potvrđuje vašu sposobnost da izdvojite ovaj iznos za investiciju.

Dokumentacija o nekretnini. Treba da obezbedite sve relevantne dokumente vezane za nekretninu ili nekretnine koje ste kupili. To uključuje kupoprodajni ugovor, vlasnički list, saglasnost prodavca, i druge pravne dokumente koji potvrđuju vaše vlasništvo nad nekretninom.

Vaši lični dokumenti. Kopije vašeg pasoša i vašeg boravišta ili vize u Turskoj takođe su neophodni. Ovi dokumenti služe da potvrde vaš identitet i pravni status u zemlji.

Ostala potrebna dokumenta. Specifični zahtevi se mogu razlikovati zavisno o regionu u Turskoj i vašem ličnom statusu. Ovi dokumenti mogu uključivati potvrde o nekažnjavanju, lekarske preglede, i druge administrativne dokumente koji se traže u skladu sa zakonima i propisima Turske.

Važno je napomenuti da proces sticanja turskog državljanstva putem ulaganja u nekretnine može uključivati različite korake i zahteve u zavisnosti o vašem ličnom statusu, planiranom regionu ulaganja, i drugim faktorima. Zbog toga se preporučuje da konsultujete stručnjake za nekretnine i pravnike kako biste se osigurali da pripremite sve potrebne dokumente tačno i u skladu sa vašim specifičnim slučajem.

Proučavanje detaljnih zahteva i priprema potrebne dokumentacije unapred ključno je kako biste izbegli nepotrebne komplikacije tokom procesa sticanja turskog državljanstva ulaganjem u nekretnine.

Na sve vesti
Brz izbor nekretnina
Zakažite konsultacije sa iskusnim menadžerima koji će vam pomoći da uštedite ne samo novac, već i vreme.
Projekti Stay Property
Gradimo više od 20 godina. Ostavite zahtev i poslaćemo vam cenovnik