Pravila za kupovinu imovine u Turskoj 2023

Kupovina imovine u inostranstvu je značajna investicija i zahteva poznavanje pravila i zakonodavstva te zemlje. U slučaju kupovine turske nekretnine, potrebno je proučiti imovinske zakone Turske, upoznati se sa turskim zakonima i procesom kupovine nekretnina. U ovom članku ističemo pravila i zakone koji se primenjuju u Turskoj za kupovinu imovine 2023. godine.

Opšta pravila za kupovinu nekretnina u Turskoj

Proces kupovine nekretnina u Turskoj zahteva prethodno razumevanje opštih pravila i propisa. Evo nekih od osnovnih pravila koja treba imati u vidu pri kupovini nekretnina u Turskoj:

1.     Identifikacija i registracija: Prilikom kupovine nekretnina, neophodno je da kupac i prodavac predstave svoje identifikacione dokumente, kao što su pasoš ili identifikacioni dokumenti. Takođe, kupac treba da bude registrovan kao strani državljanin u Turskoj.

2.     Advokatska podrška: Korisno je angažovati advokata koji ima iskustvo u oblasti kupovine nekretnina u Turskoj. Advokat može pružiti pravnu podršku, proveriti svu dokumentaciju i obezbediti da se proces obavi ispravno i u saglasnosti sa zakonodavstvom.

3.     Provera nekretnina: Pre kupovine, važno je proveriti status nekretnine i njenu pravnu osnovu. Ovo uključuje proveru titularnog lista, katastarskih podataka, uverenja o pravu korišćenja zemljišta i drugih relevantnih dokumenata. Takođe, važno je proveriti da nema hipoteka, založnih prava ili drugih ograničenja na nekretnini.

4.     Pregovori i dogovor o ceni: U procesu kupovine nekretnina, mogući su pregovori o ceni sa prodavcem. Važno je imati u vidu realnu vrednost nekretnine i prilagoditi cenu u skladu sa tržišnim uslovima.

5.     Plaćanje i finansiranje: Plaćanje nekretnina obično se vrši putem bankovnog transfera ili ugovorenih uplata. Kupci mogu koristiti i hipotekarne kredite ili finansiranje banaka za pokrivanje troškova kupovine nekretnina.

6.     Poreske obaveze: Kupovina nekretnina može biti povezana sa poreskim obavezama. Važno je biti informisan o poreskim pravilima i obavezama u Turskoj, kao što su plaćanje poreza na kupovinu nekretnina i godišnje nepokretnosti poreze.

Dali smo osnovna pravila za kupovinu imovine u Turskoj. Uvek je preporučljivo dobiti pravnu savetodavnu podršku i konsultovati se sa stručnjacima za nekretnine i advokatima koji mogu pomoći u obavljanju pravilnog i zakonitog procesa kupovine nekretnina u Turskoj.

Inovacije u zakonodavstvu u 2023. godini

Inovacije u zakonodavstvu u 2023. godini imaju značajne posledice za proces kupovine nekretnina u Turskoj. Evo nekih od najvažnijih pravila koje treba uzeti u obzir:

 • Uprošćenje procesa kupovine: Turski zakoni su obnovljeni kako bi se uprošćen i ubrzao proces kupovine nekretnina. Ovo uključuje smanjenje birokratije i pojednostavljenje administrativnih postupaka, što olakšava kupovinu i smanjuje vreme potrebno za završetak transakcije.

 • Pojačana zaštita prava kupaca: Obnove u zakonodavstvu imaju za cilj da unaprede zaštitu prava kupaca nekretnina. Ovo uključuje šire informacije koje su dostupe kupcima, kao i jače pravne mehanizme za rešavanje sporova i zaštitu interesa kupaca.

 • Povećana transparentnost i otvorenost tržišta: Usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima i uvođenje prozirnijih propisa pomaže u stvaranju otvorenog i konkurentnog tržišta nekretnina. Ovo stvara povoljne uslove za investitore i kupce nekretnina.

 • Digitalizacija i elektronska administracija: U 2023. godini se uvođenjem digitalnih rešenja i elektronske administracije pojednostavljuje i ubrzava proces kupovine nekretnina. Ovo uključuje elektronsku obradu dokumentacije, online prijavu i lakšu komunikaciju sa nadležnim organima.

 • Zaštita investitora: Nova zakonodavna obnova ima za cilj zaštitu prava i interesa investitora u nekretnine. Ovo uključuje jasne propise o uslovima investicija, pravila o zaštiti investicionog okruženja i podsticaje za ulaganje u nekretnine.

Ove zakonske promene u 2023. predstavljaju značajan korak napred ka stvaranju fer i bezbednog okruženja za kupovinu imovine u Turskoj. Kupci treba da budu upoznati sa zakonima o nekretninama i svojim pravima i obavezama prilikom kupovine nekretnina.

Proces kupovine nekretnina u Turskoj

Proces kupovine imovine u Turskoj može biti kompleksan, ali sledeći koraci vam mogu pomoći da bolje razumete proces i organizujete se. Evo važnih koraka koje treba slediti pri kupovini nekretnina u Turskoj:

 • Istražite tržište i lokaciju: Pre nego što počnete sa kupovinom, istražite različite lokacije u Turskoj i prepoznajte svoje potrebe i predstave o idealnoj nekretnini. Razmislite o željenoj lokaciji, tipu nekretnine, cenovnom opsegu i drugim važnim faktorima.

 • Angažujte agenta za nekretnine: Angažovanje kvalifikovanog agenta za nekretnine koji ima iskustvo u Turskoj može biti veoma korisno. Agent će vam pomoći u pronalaženju odgovarajućih nekretnina, pregovorima sa prodavcem i organizaciji pregleda nekretnina.

 • Provedite pravnu proveru nekretnine: Kada pronađete nekretninu koja vam se sviđa, važno je provesti pravnu proveru. Angažujte advokata specijalizovanog za nekretnine koji će proveriti svu dokumentaciju, pravo svojstva i postojeće obaveze nekretnine.

 • Sklapanje kupoprodajnog ugovora: Kada se dogovorite o ceni i uslovima kupovine, sledi sklapanje kupoprodajnog ugovora sa prodavcem. Ugovor obično sadrži detalje o nekretnini, ceni, načinu plaćanja i druge bitne uslove.

 • Dobiјte višegodišnju radnu vizu (opciono): Ukoliko planirate da ostanete i prebivate u Turѕkoj duže vreme, možete razmatrati zahtev za višegodišnju radnu vizu. Ova viza vam omogućava da legalno prebivate i posedujete nekretninu u Turѕkoj.

 • Otvorite bankovni račun: Otvorite bankovni račun u Turѕkoj kako biste obavljali plaćanja i transakcije povezane sa nekretninom. Ovaj račun će vam biti potreban za uplatu depozita i drugih troškova.

 • Završite kupovinu i prenos prava svojstva: Kada ispunite sve uslove kupoprodajnog ugovora i izvršite uplate, sledi završetak kupovine i prenos prava svojstva na vas. Ovaj proces se obično obavlja pred notarom ili nadležnim organima.

Važno je imati na umu da se proces kupovine nekretnina može razlikovati u zavisnosti od pojedinačnih slučajeva i lokacija. Uvek se konsultujte sa stručnjacima za nekretnine i advokatima koji vas mogu uputiti i pomoći u svakom konkretnom slučaju. Ovi profesionalci su dobro upoznati sa turskim zakonima o nekretninama.

Neophodna dokumentacija za kupovinu nekretnina

Prilikom kupovine imovine u Turskoj, važno je pripremiti i prikupiti određenu dokumentaciju. Evo spiska neophodnih dokumenata:

1.     Pasoš ili identifikacioni dokument: Neophodno je imati važeći pasoš ili identifikacioni dokument kao dokaz vašeg identiteta.

2.     Tapu knjiga: Tapu knjiga je dokument koji potvrđuje pravo svojstva nad nekretninom. Prodavac će vam predati tapu knjigu kao dokaz svog prava svojstva nad nekretninom.

3.     Izvlečak iz katastara: Izvlečak iz katastara je dokument koji sadrži informacije o nekretnini, uključujući podatke o vlasniku, površinu nekretnine, lokaciju i ograničenja ako ih ima.

4.     Isprave o pravnim obavezama: Potrebno je proveriti da li postoje bilo kakve pravne obaveze ili ograničenja na nekretnini, kao što su hipoteke, založna prava ili sudski sporovi. Ovo se može potvrditi dokumentima kao što su uverenje o pravu korišćenja zemljišta ili potvrda o nepostojanju sporova.

5.     Prilog naloga: Nekretnina može biti opterećena različitim poreskim obavezama. Važno je dobiti prilog naloga koji pokazuje da su svi porezi i obaveze za nekretninu redovno plaćeni.

6.     Uverenje o statusu stranog državljanina: Ukoliko niste državljanin Turske, potrebno je dobiti uverenje o vašem statusu stranog državljanina. Ovo uverenje pokazuje da ste ovlašćeni da kupite nekretninu u Turskoj.

Ovo su samo neki od dokumenata koje možete trebati pri kupovini nekretnina u Turskoj. Važno je savetovati se sa stručnjacima za nekretnine ili advokatima kako biste se uverili da imate svu potrebnu dokumentaciju i da ne kršite turske zakone o kupovini imovine.

Neophodna dokumentacija za prenos prava svojstva

Neophodna dokumentacija za prenos prava svojstva pri kupovini nekretnina u Turskoj uključuje sledeće:

 • Kupoprodajni ugovor: Ovo je osnovni pravni dokument koji potvrđuje sporazum između kupca i prodavca. Ugovor sadrži informacije o nekretnini, ceni, načinu plaćanja i druge bitne uslove.

 • Potvrda o plaćanju svih dugova i taksi: Pre prenosa prava svojstva, neophodno je dokazati da su svi dugovi i takse plaćeni. Ova potvrda obično uključuje izvod iz bankovnog računa ili druge relevantne dokumente.

 • Identifikacija kupca i prodavca: Kupac i prodavac moraju predstaviti svoje identifikacione dokumente, kao što je pasoš ili identifikaciona kartica.

 • Dokumentacija o nekretnini: Ova dokumentacija uključuje sve relevantne dokumente koji potvrđuju legalnost i pravo svojstva nekretnine. Ovo može uključivati titularni list, katastarske podatke, uverenje o pravu korišćenja zemljišta i druge relevantne dokumente.

 • Plaćanje taksi: Pri prenosu prava svojstva, treba plaćati određene takse i naknade. Ove takse se razlikuju od slučaja do slučaja i mogu uključivati takse za prenos, registraciju i druge administrativne takse.

Važno je napomenuti da se za svaki konkretan slučaj mogu zahtevati dodatni dokumenti i postoje različite zakonske procedure koje treba slediti. Konsultovanje sa advokatom ili stručnjakom za nekretnine je od velike važnosti kako biste bili sigurni da imate sve potrebne dokumente i ispunili sve zahteve prenosa prema turskim zakonima o imovini.

Srednje cene nekretnina u Turskoj

Srednje cene nekretnosti u Turskoj variraju u zavisnosti od lokacije, tipa nekretnine i drugih faktora. Evo pregleda srednjih cena na nekretnosti u različitim delovima Turske:

 • Istanbul: Cene nekretnosti u Istanbulu se razlikuju od dela grada do dela grada. U centralnim delovima grada, kao što je Beoglu, cene stanova su obično više u poređenju sa okolnim delovima. Srednja cena stana u centralnim delovima Istanbula može biti oko 150.000 do 300.000 evra i više, u zavisnosti od veličine i lokacije.

 • Antalija: U Antaliji, koja je popularna turistička destinacija, cene nekretnosti su obično niže u poređenju sa Istanbulom. Srednja cena stana u Antaliji može biti oko 50.000 do 150.000 evra, u zavisnosti od lokacije, blizine mora i drugih faktora.

 • Bodrum: Bodrum, koji se nalazi na prekrasnom Egejskom moru, poznat je po luksuznim nekretnostima. Srednja cena vile u Bodrumu može biti oko 300.000 do 1.000.000 evra, u zavisnosti od lokacije, pogleda i opremljenosti.

 • Fethiye: U Fethiye, koji se takođe nalazi na Egejskom moru, cene nekretnosti su pristupačnije. Srednja cena stana u Fethiye može biti oko 50.000 do 150.000 evra, u zavisnosti od veličine, lokacije i uslova nekretnosti.

Važno je istaći da se ove cene mogu menjati i da zavise od aktuelnog stanja na tržištu, potražnje i drugih faktora. Pre kupovine nekretnosti, preporučuje se konsultacija sa profesionalnim agentima za nekretnine i praćenje trendova na tržištu. Turski zakoni o svojini se ne smeju kršiti!

Zaključak

Kupovina nekretnosti u Turskoj može biti izazovan, ali potencijalno i zadovoljavajući proces. Važno je obratiti pažnju na turski zakon o nekretninama i procedure, kao i pripremiti svu potrebnu dokumentaciju. Sa pravilnom podrškom stručnjaka i advokata, moguće je uspešno steći pravo svojstva nad nekretninom u Turskoj.

Pre kupovine nekretnosti, preporučuje se detaljno istražiti tržište, upoznati se s lokacijama i tipovima nekretnina, i razmisliti o svojim potrebama i budžetu. Konsultacija sa profesionalnim agentima za nekretnine i advokatima po pitanju nekretnina od velikog je značaja, kako biste dobili pravilne i potpune informacije.

Iako postoje zahtevi turskog zakona o nekretninama i procedure koje treba slediti, kupovina nekretnosti u Turskoj može pružiti velike mogućnosti i uživanje u prekrasnoj zemlji. Važno je biti informisan i pripremljen kako bi se osigurao uspešan i bezbedan proces kupovine nekretnina u Turskoj.

U zaključku, kupovina nekretnina u Turskoj zahteva pažljivo planiranje, pravilnu dokumentaciju i poštovanje turskih zakona o nekretninama. Konsultacija sa stručnjacima za nekretnine i pravnicima pomoći će vam da izbegnete potencijalne probleme i olakšaće vam proces kupovine. Sa pravom podrškom, možete uživati u svojoj novoj nekretnini u predivnoj Turskoj. Srećno sa vašom kupovinom nekretnine u Turskoj!Na sve vesti
Brz izbor nekretnina
Zakažite konsultacije sa iskusnim menadžerima koji će vam pomoći da uštedite ne samo novac, već i vreme.
Projekti Stay Property
Gradimo više od 20 godina. Ostavite zahtev i poslaćemo vam cenovnik